ارتباط با پشتیبانی 0910-4444-037

مدیران ارشد نوش دارو مداوا

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مدیر عامل شرکت

دکتر علی تهوری

دکتر علی تهوری
مهندس شکور رجبی

مهندس شکور رجبی

مدیر اجرایی
دکترسید یعقوب بنی فاطمه

دکترسید یعقوب بنی فاطمه

مدیر مالی و اداری
مهندس محمد اصالتی

مهندس محمد اصالتی

مدیر شعبات خودگردان
مهندس مسعود سالکی

مهندس مسعود سالکی

مدیر IT