ارتباط با پشتیبانی 0910-4444-037

مدیران ارشد نوش دارو مداوا

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
دکتر علی تهوّری
مدیر عامل
مهندس شکور رجبی
معاونت اجرایی
دکتر یاوری گلزار
مدیرحسابداری
مهندس محمد اصالتی
مدیرت امور شعب خودگردان
مهندس مسعود سالکی
مدیر IT
مهندس حسام الدین فربود
مدیر امور شعب وابسته
آقای فردین نوروز زاده
امورحقوقی