ارتباط با پشتیبانی 0910-4444-037

مدیران ارشد نوش دارو مداوا

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
دکتر علی تهوّری
مدیر عامل
مهندس شکور رجبی
معاونت اجرایی
دکترسید یعقوب بنی فاطمه
مدیر مالی و اداری
مهندس محمد اصالتی
مدیرت امور شعب خودگردان
مهندس مسعود سالکی
مدیر IT
آقای فردین نوروز زاده
امورحقوقی