ارتباط با پشتیبانی 0910-4444-037

تیم IT

زمان مطالعه: < 1 دقیقه
آقای مهندس علیرضا اسمعیل زاده
کارشناس طراحی سایت و گرافیک
09104444037
آقای مهندس مسعود سالکی
کارشناس نرم افزار و IT